Piškotki na spletnem mestu OŠ Kuzma

Spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, analizira promet ter omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov. Več informacij o piškotkih si lahko preberete na povezavi "več o piškotkih".

Preskoči na glavno vsebino

Knjižnica

Začni iskanje
Domov
Koledar
Informacije o šoli
Aktualno
Jedilnik
Urniki
FiziTit
Zaposleni
Šolsko glasilo
VVE KUZMA
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
GALERIJA
KNJIŽNICA
Popestrimo šolo
Pravilniki
Organi šole
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
PRVA ZAPOSLITEV
  

OŠ Kuzma-EKOŠOLA > Knjižnica
Tukaj najdeš vse potrebne informacije o delu knjižnice.

 Knjižnični red

                                                         Osnovna šola Kuzma - šolska knjižnica

 KNJIŽNIČNI RED:

                                                             Pripravila šolska knjižničarka: Brigita Barbarič

 ·         Knjižnični red je del šolskega reda!

·         Članstvo:

·         Člani šolske knjižnice so vsi učenci in vsi zaposleni (strokovni in tehnični delavci šole)

·         Izkaznica:

·         Vsi člani dobijo (ob vpisu) šolsko izkaznico in jo uporabljajo do konca šolanja

·         Izgubljena izkaznica se nadomesti z novo izkaznico

·         Izkaznica ni prenosljiva

 ·         Izposoja knjižničnega gradiva:

·         Izposoja na dom: leposlovje in strokovna literatura

·         Prezenčna izposoja (uporaba v knjižnici – čitalnici): priročniki, serijske publikacije, neknjižno gradivo, slovarji, enciklopedije

 ·         Izposojevalni rok: 21 dni

·         Podaljšanje roka : 7 dni

·         Odnos do knjižničnega gradiva:

·           Ne trgam in ne uničujem knjig

·           Izgubljeno ali poškodovano knjigo moram zamenjati z novo oz. plačati stroške nabave

Pravila šolske knjižnice:

                      OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE:

KAR SMEM!

KAR NE SMEM!

Izposodim si knjige za branje!

Berem knjige in revije!

Pišem referate!

Se učim in delam domačo nalogo!

Rešujem knjižne uganke!

Bogatim svoj besedni zaklad!

Pomagam mlajšim učencem!

Uporabljam računalnik!

Se tiho pogovarjam s prijatelji!

 

V knjižnico ne prinašam hrane in pijače!

Tukaj ne vpijem – se tiho pogovarjam!

Tukaj se ne lovim, in ne skrivam!

Tukaj se ne pretepam!

Ne trgam in ne uničujem knjig, plakatov in drugega inventarja!

Ne uporabljam mobilnega telefona!

Ne motim drugih obiskovalcev knjižnice!

 

 Slovenska bralna značka

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

ZAČETEK BRANJA: 17. september dan zlatih knjig

 ZAKLJUČEK: 2. april- mednarodni dan knjig za otroke

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si še več: da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.

Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika, učenje in učno uspešnost. Vse pozitivne plati branja se vse bolj pozabljajo ob hitrem tempu življenja.

Cilji Bralne značke so:

razvijanje bralne sposobnosti

razvijanje bralne kulture in pridobivanje književnega znanja.

 

Naloge učencev:

 1. – 2. razred

Preberi 3 knjige (pravljice, zgodbe) in 2 pesmici. Knjige lahko izbereš po svoji izbiri in nato knjigo prineseš k Bralni znački. Predvsem naj segajo po sodobni poeziji in leposlovju, ki je na razpolago v šolski knjižnici. Beremo do 2. aprila.

Mentorica za 1. in 2. razred: razredničarka

3. -  6. razred

Preberi 4 knjige in 2 pesmici. Knjige lahko izbereš po svoji izbiri (za svojo starostno stopnjo) in nato knjigo prineseš k Bralni znački. Predvsem naj segajo po sodobni poeziji in leposlovju, ki je na razpolago v šolski knjižnici. Beremo do 2. aprila .

Mentorica za 3., 4. In 5. razred: razrednik oz. razredničarka

Mentorica 6. razreda: učiteljica SLJ

7. – 9. razred

Preberi 5 knjig in 2 pesmici. Knjige lahko izbereš po svoji izbiri (za svojo starostno stopnjo) in nato knjigo prineseš k Bralni znački. Predvsem naj segajo po sodobni poeziji in leposlovju, ki je na razpolago v šolski knjižnici. Beremo do 2. aprila .

            Mentorica od 7. – 9. razreda: knjižničarka

 Domače branje

Seznam gardiv za domače branje je pripravila učiteljica SLJ Irena Grašič Arnuš
in poučujoči učitelji od 1. do 5. razreda.
Seznami knjig za posamezne učence po oddelkih so izobešeni v šolski  knjižnici.

 Bralna tekmovanja

V tem šolskem letu seizvajajo tudi druga bralna tekmovanja:

tekmovanje za Cankarjevo priznanje,

- EKO bralna značka (EKO ŠOLA),

- angleška bralna značka ( EPI READING BADGE),

- nemška bralna značka ( EPI LESEPREIS),

- in druga podobna bralna tekmovanja.

 
 

 Učbeniški sklad

Učbeniški sklad OŠ KUZMA

Učbeniški sklad je na šoli utečena in priljubljena oblika nabave predpisanih učbenikov.  Poleg učbenikov, ki si jih učenci izposodijo domov,  imamo v učbeniškem skladu zdaj tudi že veliko takih, ki so dosegljivi v času pouka, torej jih učenci ne nabavljajo in ne prinašajo v šolo, kar seveda pripomore k lažjim torbicam.

 V skladu so lahko le učbeniki, ki jih uporabljamo več let, ne pa tudi delovni zvezki in zvezki, namenjeni pisnim izdelkom učencev. Ker je le-teh in poleg njih številnih drugih potrebščin  kar veliko, pa je ravno učbeniški sklad namenjen temu, da vsaj nekoliko staršem zmanjša stroške pri nabavi šolskih potrebščin. Za izposojo učbenikov se plača ena tretjina cene učbenika, ki jo za vse učence poravna Ministrstvo republike Slovenije za šolstvo in šport. Denarna sredstva, pridobljena z izposojevalnino, pa se uporabljajo za nabavo novih učenikov v sklad. Otrokom iz socialno šibkih družin omogočamo tudi brezplačno izposojo učbenikov.

Seveda pa pri izposoji šolskih učbenikov veljajo tudi določena pravila:  

  • Učenci morajo skupaj s starši pred začetkom novega šolskega leta (v juniju) preko naročilnice sporočiti v šolski učbeniški sklad, katere učbenike si bodo izposodili v šoli.
  •  Po prejemu šolskih učbenikov morajo vse neovite učbenike oviti v plastični ovitek ali folijo, nanj zalepijo nalepko, na katero napišejo svoje ime.
  •  Po knjigah ničesar ne pišejo!!!
  • Ȍe kdo namerno uniči učbenik (čečkanje, trganje,...), ga mora nadomestiti z novim oz. mora poravnati še preostali dve tretjini cene učbenika.
  • Na koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovan učbenik v učbeniški sklad šole.
    skrbnica učbeniškega sklada Brigita Barbarič

 Projekti

V tem šolskem letu uresničujemo cilje naslednjih projektov na šoli:
BRALNA PISMENOST,
RASTEM S KNJIGO,
NMK- NAŠA MALA KNJIŽNICA.