Skoči na glavno vsebino

Delo šolske svetovalne službe tekom šolskega leta 2018/19 poteka po načrtovanih področjih dela in sicer:

  1. Učenje in poučevanje
  2. Šolska kultura, klima, red
  3. Telesni, osebni in socialni razvoj
  4. Šolanje
  5. Poklicna orientacija
  6. Socialno-ekonomske stiske

VIZIJA ŠOLE

»Znanje in vzgoja za dobre medčloveške odnose je naša prihodnost.«
Dostopnost