Obvestilo

Spoštovani starši,

pred vrati je že konec šolskega leta, hkrati pa smo z mislimi že tudi na pragu 1. septembra in novega začetka. Da bi se lahko nanj temeljito pripravili, smo pripravili SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23.

(več …)

Projekt Erasmus KA2+

Dne 21. 4. 2022, smo se z učenci 3. razreda OŠ Kuzma podali na 2. srečanje v sklopu projekta Erasmus KA2+ z naslovom: »Kultur, Koexistenz und Sprache durch gemeinsame Geschichte und regionale Besonderheiten im Steirischen Vulkanland und darüber hinaus«; Kultura, sobivanje in jezik skozi skupno zgodovino in regionalne značilnosti na štajerskem vulkanskem območju in širše, kjer sodelujemo z OŠ Tržišče in VS Ratschendorf iz Avstrije na voden ogled gradu Sevnica, tematsko pot na temo: Gozd je kultura in na viteške igre.

Kot je iz priloženih fotografij razvidno, so učenci uživali v pripravljenih dejavnostih in ogledih. Zabavali pa so se tudi ob druženju z vrstniki iz Avstrije in poglabljanju svojega znanja nemščine in seveda tudi materinščine. V tem mesecu pa se že veselimo novega srečanja in dogodivščin v Avstriji.

Irena Grašič Arnuš

(več …)

Vpis v vrtec

Vpis otrok v vrtec pri OŠ Kuzma bo potekal

v sredo, 16. 03. 2022 med 12.00 in 16.00 uro in v četrtek, 17. 03. 2022 med 9.00 in 13.00 uro

pri socialni pedagoginji šole.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo na dan 01. 09. 2022 dopolnili starost najmanj 11 mesecev. Ob vpisu potrebujete osebne podatke o otroku in o starših.

Mesec varne rabe interneta

Vzgoja za internet, tako smo naslovili tudi naš nov priročnik za starše, je del vzgoje otrok. Tako kot otroke naučimo varne hoje po cesti, jih moramo naučiti varne rabe interneta. Pri tem pa jih je treba opozoriti tudi na problematiko zavajajočih objav na internetu, predvsem na družabnih omrežjih. Pri vsem tem bo v pomoč novi priročnik za starše, ki smo ga izdali v okviru aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta 2022.

Priročnik za starše

Obvestilo NIJZ

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.